Avís legal

Normativa sobre el contingut del web i les mesures de protecció de dades personals i galetes


El Club Excursionista Tiana (CET), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual vol donar compliment a les obligacions en matèria de protecció de dades, i en el context del marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE ) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD ), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, el LOPDGDD), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i compliment de les disposicions que es recullen, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.El Club Excursionista Tiana, responsable del tractament de les dades, es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la publicació al lloc web del responsable.
Dades identificatives del responsableEn compliment del deure d’informació que estableix la Llei La 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, comuniquem que aquest lloc web és titularitat de:Club Excursionista TianaDomicili Social: Mare de Déu de la Mercè, 14, 08391 Tiana Dades de contacteTelèfon: (+34) 622 625 029WhatsApp: (+34) 622 625 029e-mail: secretaria@cetiana.cat
Tractament de dadesEl Club Excursionista Tiana informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació a través del lloc web. Finalitat del tractament de les dades: les dades seran utilitzades per mantenir relació amb l’usuari:
  • Comunicacions per e-mail, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions. Aquestes comunicacions seran realitzades pel club i relacionades amb la seva activitat. Els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Tramitació d’encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
Criteris de conservació de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat no en sol·liciti la suspensió, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.Legitimació: la base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment exprés del mateix interessat. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.Destinataris: les dades seran utilitzades pel CET, que també podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al club, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.L’usuari té dret a:
  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent; en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • La portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Retirar el consentiment prestat.
  • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
L’usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats mitjançant l’ adreça indicada, i haurà d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. Procedència de les dades: les dades personals són facilitades pel mateix interessat de forma absolutament voluntària. La falta de dades pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis. En aquest cas, el responsable informarà del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.El responsable assegura la confidencialitat de les dades personals i en garanteix la seguretat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.Els usuaris, introduint les dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del responsable, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.Mesures de seguretatEl responsable compleix amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, que són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen és aplicable la legislació vigent, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers a Tiana.Política de galetesUna galeta, o cookie, és un petit fitxer que es descarrega al navegador quan s’accedeix a determinats llocs web, i permet, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de la persona i informació del dispositiu que fa servir.Aquest lloc web s’ha construït amb Google Sites i utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. No recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.Quan visiteu aquest lloc web, si no ho heu bloquejat a les opcions del navegador, se us instal·laran els tipus de galetes següents:Galetes de preferències: permeten recordar informació perquè l’experiència de navegació sigui personalitzada.Galetes estadístiques: permeten analitzar com interactueu amb el lloc web. Les galetes d’estadístiques d’aquest lloc web fan servir un servei de tercers.Galetes de màrqueting: aquestes galetes són gestionades per serveis de tercers, com ara les de les xarxes socials, que les fan servir per oferir una experiència d’ús de les seves eines més bona. Algunes d’aquestes galetes poden adaptar la publicitat que s’ofereix en altres llocs web en funció dels vostres hàbits de navegació.Totes aquestes galetes es poden mantenir instal·lades al dispositiu durant un termini màxim de dos anys.Teniu la possibilitat de restringir, bloquejar i eliminar les galetes instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que tingueu instal·lat a l’ordinador. Recordeu que, si bloquegeu les galetes, és possible que determinats serveis o funcionalitats del web no funcionin correctament. Us expliquem com es fa amb els navegadors més populars.